Todentaminen

Sisäilman laadun määrittävät käyttäjät, me ihmiset. Tunnemme herkästi milloin sisäilma ei ole tarpeeksi hyvää meille. Mitä pitää poistaa tai lisätä, että sisäilman laatu paranee? Energiakonsulttien palvelukonseptina toteutettu sisäilman laadun seuranta määrittää mitattavat arvot rakennusmääräysten lisäksi käyttäjien tuntemuksille ja siten helpottaa kaikille sopivan sisäilman saavuttamista. Sisäilman laadun mittaukset ovat osa sisäilmapalvelua, jonka lisäksi ne voidaan tehdä yksittäisinä tutkimuksina. Toistettavien mittausten avulla pystytään seuraamaan sisäilman laadussa tapahtuvia muutoksia ja asennetun järjestelmän puhdistustehokkuutta. Asiakas saa mittauksista selkeän omavalvontaraportin, jonka avulla pudistustehoa voidaan seurata ja tarvittaessa tehdä ilmanlaatua parantavia muutoksia.

Olosuhdeseurantapalvelu – reaaliaikainen ympärivuotinen vahti

Olosuhdeseuranta on vaivaton ja edullinen tapa pitää rakennuksen sisäilman laatu hallinnassa. Palvelussamme mittaustiedon graafisesta esityksestä saadaan selkeä käsitys siitä, mitä tilassa tapahtuu ja voidaan ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Tämä säästää aikaa ja vaivaa, voidaan jopa estää vaurioiden synty.

Selkeitä raportteja on helppo lukea ja yhdessä asetetut hälytysrajat mahdollistavat muutosten seuraamisen ja nopean reagoinnin. Etävalvonta säästää aikaa ja mahdollistaa yksilölliset ratkaisut.