TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 01.08.2020.

REKISTERIN PITÄJÄ
Energiakonsultit insto Oy
Vallikallionkatu 1
02650 Espoo

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Jari Vainio, Vallikallionkatu 1, 02650 Espoo

REKISTERIN NIMI
Energiakonsultit insto Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään Energiakonsultit insto Oy:n ja asiakasyrityksen väliseen asiakassuhteen ja tilausten hoitoon, tiedonvälitykseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottasta suoramarkkinointia.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot, suoramarkkinointiluvat/kiellot, rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta, asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä eri kanavissa ja medioissa (esim. reklamaatiot ja muut palautteet)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan Energiakonsultit insto Oy:n asiakkaista, liideistä, uutiskirjeen tilaajista sekä yleisesti saatavilla olevista internet lähteistä, työkaluista, julkisista tai yksityisistä rekistereistä tai rekisteröidyltä itseltään hänen täyttäessä verkkosivuston lomakkeen.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Energiakonsultit insto Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä lain sallimissa rajoissa. Lisätietoja, palautetta ja kysymyksiä voi lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle.

KÄVIJÄSEURANTA
Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella.
Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia eli vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhdeydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.
Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta.
Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi verkkosivustolla voi olla käytössä muita käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics, kuten rekisteröityyn kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt.