Omavalvonta

TAKUU PUHTAUDESTA

Hyvinvoinnin ja Hygienian palvelusopimuksiin kuuluu olennaisena osana omavalvonta. Sisäilmapalvelun omavalvonnan tehtävä on valvoa sisäilman laatua. Omavalvontaan kuuluu erilaisia mittauksia ja tutkimuksia paine-eromittaus myös rakennuksen ilmatiiviyden paine-eromittaukset Omavalvontatutkimusten perusteella annetaan asiakkaalle kohteesta tarjous, selvitetään puhdistustarpeen määrä, mitoitetaan laitteisto, varmistetaan puhdistuksen teho sekä tehdään tarvittavat säädöt aina kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla.

Laitevalmistajallamme on omat tarkat laatu- ja valvontajärjestelmänsä, jotka takaavat laitteiden toimivuuden, turvallisuuden ja tehon sekä yrityksen eettisen ja ympäristöystävällisen toiminnan. Omavalvonta jatkaa siitä mihin todisteet tekniikan toimivuudesta loppuvat.

Tehokkainkaan ilmanpuhdistin, markkinajohtajuus, vaikuttavin osaaminen tai ilmainen kokeilu ei takaa kiinteistön sisäilman puhtautta. Jatkuva seuranta, omavalvonta, varmistaa puhdistuksen tehon ja sen avulla voidaan reagoida muutoksiin nopeasti.

Omavalvonta säästää asiakkaan varoja, niin rahaa kuin voimia. Kiinteistöstä vastaavilla henkilöillä ei kiristyvässä työtahdissa ole aina aikaa tutkia jokaista nurkkaa ja narinaa. Energiakonsulttien asiantuntijan suorittama omavalvonta käynti kertoo päättäjälle kiinteistön tilasta, siten korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Omavalvontaraportti on kuin sisäilmatutkimus.