Yhteistyö

Onnistumisen yhteistyökumppaneita, eri tahoistaActivTek yhtiön pääkonttori sijaitsee Dallasissa ja Texasissa tuotantolaitoksia. Tänään ActivTek on osa yritystä, jonka historia ulottuu yli 90 vuoden päähän. ActivTekin kohteita maailmalla. ActivePure teknologia tuo ulkoilmankaltaiset luonnolliset puhdistajat sisätiloihin. Tekniikalla mahdollistetaan otsonivapaa sisäilmanpuhdistus. Tuotteet on edustettuna 47 maassa ja liikevaihto yli 300MUSD.

LEED
ActivTek on USGBC-organisaation jäsen. LEED-hyväksytyt rakennukset säästävät energiaa, rahaa ja niillä on positiivinen vaikutus käyttäjien hyvinvointiin

NASA
ActivTek on Nasan yhteistyökumppani 1970 luvulta saakka ja Space Foundation lifetime partner. Certified Space Technology logo on lisensoitu ActivTek yritykselle. Space Foundation Säätiö tunnistaa tuotteet, joiden alkuperä ja tekniikka tulevat suoraan avaruusohjelmista. ActivTek on ainoa yritys mailmassa, jolla on myönnetty avaruus sertifikaatti (lifetime partner) ActivePure tekniikkaan. Laitteita ja tekniikkaa käytetään avaruusasemilla sekä maassa Nasan kohteissa.

YLIOPISTOT
Yliopistot maailmalla ovat tutkineet fotokatalyysiä paljon, Suomessa mm. Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

GREENNET
Energiakonsultit on jäsenenä Green Net yhdistyksessä. Green Net Finland on ympäristöliiketoiminnan kehittämisorganisaatio, joka suunnittelee ja toteuttaa ympäristö- ja energia-alojen julkisten ja yksityisten toimijoiden välistä verkostoyhteistyötä ja edistää alan osaamista sekä jäsentensä projekti- ja vientitoimintaa. Green Net Finland edustaa Suomen Cleantech-klusteria Uudellamaalla.

SISÄILMAYHDISTYS
Energiakonsultit on kannattajajäsenenä Sisäilmayhdistyksessä. Sisäilmayhdistyksen tarkoituksena on edistää rakennusten terveelliseen ja viihtyisään sisäilmastoon tähtäävää työtä. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa tiedonsiirtoa tutkimuksesta käytäntöön sekä valistaa rakennusten asukkaita, käyttäjiä ja omistajia ylläpitämään hyvää sisäilmastoa. http://www.sisailmayhdistys.fi/Palveluhakemisto/Tuotteet/Suodattimet-ja-...

VTT
Energiakonsulteissa työskenyelee henkilöitä, joilta löytyy henkilösertifikaatteja. Henkilösertifikaatin avulla sertifioitu henkilö voi osoittaa osaamisensa ja työn tilaaja varmistua ammattilaisen pätevyydestä. Sertifikaatista hyötyvät siis sekä palveluita tarjoava ammattilainen että toimeksiannon tilaaja esim. remontin teettäjä.

MOTIVA
Energiapuolen konsortiossa on kolme sähköpuolen ja kolme LVI puole energiakatselmoijaa, jotka Motiva on hyväksynyt tekemään TEM:n tukemia energiakatselmuksia. Kiinteistön energiakatselmus soveltuu liike- ja palvelurakennusten energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen, joissa on tavanomaiset talotekniset järjestelmät. Sitä voidaan käyttää myös suuren tai tekniikaltaan monimutkaisen palvelualan rakennuksen – kuten sairaalan, suuren liikekeskuksen tai uimahallin.

LUOTETTAVA KUMPPANI
Energiakonsultit kuuluu luotettava kumppani järjestelmään. Tilaajavastuu ja luotettava kumppani järjestelmä tarkistaa yrityksen velvoitteet ja maksut. Palvelun kautta tilaajat saavat suoraan sähköisiä palveluita, jotka helpottavat organisaatioiden hallinnollisten velvoitteiden hoitamista.