Tutkimus

SELKEÄÄ TUTKIMUSTA

Tutkimme sisäilmaa ympäri vuoden, pyrimme selvittämään millaista ilmaa kiinteistössä hengitetään. Tutkimustemme tarkoitus ei ole paikalllistaa homevaurioita tai selvittää rakenteiden kuntoa, siksi emme käytä kalliita aikaavieviä menetelmiä. Tutkimuksemme kertovat sisäilman laadusta tutkimushetkellä.

Käytämme erilaisia kustannustehokkaita mittaus- ja tutkimusmenetelmiä.. Omavalvontaan kuuluvat mittaukset suoritetaan sovituin väliajoin ja niillä varmistetaan puhdistuksen teho. Mittausten yhteydessä asiantuntijamme löytää usein myös "yllätyksiä", joita ei oltu etsimässä.

paine-eromittaus

Selkokielisiä raportteja

Tutkimusraportteihin kirjataan tulokset ja kaikki mahdollisesti sisäilmaan liittyvät seikat, joita havaitaan. Tutkimusraportit eivät ole sisäilmatutkimuksia vaan omavalvontatutkimusten tuloksia ja havaintoja. Raporteissa lukee selkokielisesti esim. "siivouksen tasoa tulisi tehostaa, runsas pölyn määrä huonontaa sisäilmaa". Monesti on myös kommentteja "tuloilma-aukot tukittu ilmastointiteipillä" tai "henkilökunta kertoi ilmastoinnin menevän pois päältä klo..." Havainnot eivät ole kovin tieteellisiä, mutta ehdottoman arvokkaita tiloista vastaaville henkilöille.

Omavalvonta osoittaa tehon

Teemme tutkimuksia monesta syystä; tarjotaksemme asiakkaalle ensitietoa kohteesta,mitoittaaksemme puhdistusjärjestelmän ja todentaaksemme puhdistuksen tehon. Palvelusopimukseen kuuluu omavalvonta, jotta voimme osoittaa uskottavasti kohteen sisäilman puhdistumisen.

Kohteissa, joissa on ristiriitaista tietoa tai liian vähän tietoa sisäilmaongelman aiheuttajasta, teemme lisätutkimuksia omavalvontaan liittyen. Kun tarkkaa syytä ongelman aiheuttajasta ei tiedetä, säädetään puhdistusta omavalvontamittausten ja asiakkaan antaman tiedon perusteella.