ILMATIIVIYS TAE TOIMIVUUDESTA

TOIMIVA JA TALOUDELLINEN KIINTEISTÖ

Energiakonsulttien palvelusopimuksen ja hyvinvoinnin palvelusopimuksen avulla tehdään asiakkaalle vaivattomasti palvelukokonaisuus, jonka avulla säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa. Rakennuksen tiiviydellä on merkittävä vaikutus energiankulutukseen ja sisäilman laatuun. Ilmatiiviydessä selvitetään rakennuksen ulkovaipan viat ja puutteet, ilmanvaihtojärjestelmän paine-erot, lämmöneristeiden kunto ja toimivuus, kylmäsillat, vaipan ilmavuodot, kosteusvauriot ja rakennusvirheitä. Kiinteistössä pystymme selvittämään rakenteen lämpöeristyksen ja ilmatiiviyden virheettömyyden, seuraavien mittauselementtejä yhdistämällä. Vuotokohdista ulos virtaava lämmin sisäilma kuljettaa mennessään kosteutta rakenteisiin ja samalla lämpöä karkaa taivaalle. Kosteassa rakenteessa kasvaa itiökasvustoa, joka saa aikaan hometta ja lopuksi tuo asukkaille terveysriskin. Ilmatiiviyden mittaus ei yksinään paljasta ilmavuotojen sijaintia, tiiviysmittauksen yhteydessä onkin suositeltavaa tehdä myös vuotokohtien paikannus. Ilmavuodot pystytään paikantamaan lämpökameralla tai merkkisavulla.

Lämpökamerakuvaus tehdään ammattitaitoisesti ja asianmukaisesti noudattaen RT 14-10850 ohjeistusta. Alipaineistamalla rakennus tiiviysmittauslaitteistolla saadaan luotettavampi kuva ilmavuodoista, koska ilman alipaineistusta rakennuksen yläosissa voi olla ylipainetta normaalitilassa, joten lämpövuodot eivät aina näy lämpökuvassa ilman alipaineistusta. Virheet eivät paljastu lopputarkastuksessa, koska ne ovat lähes aina piilossa valmiiden pintojen alla vaipparakenteessa. Tällaisia virheitä ovat mm. höyrysulun asennuspuutteet, eristepuutteet, ikkunoiden ja ovien asennusvirheet ja elementtien asennusvirheet. Nämä puutteet ilmenevät aikaa myöten alentuneena asumisviihtyvyytenä ja liian suurena energialaskuna. Pahimmassa tapauksessa ne aiheuttavat ns. hometalon syntymisen, koska vaipparakenne ei toimi. Rakennuksen vaippaan kohdistuvissa saneerauksissa lämpökuvauksen avulla saadaan rakenteen korjaustarpeesta paljon hyödyllistä tietoa. Tämän avulla pystytään kohdentamaan korjaustoimenpiteet juuri sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Näin vältytään turhalta korjaamiselta ja saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä.

Tiiviysmittaus tehdään yli/alipaineistettuina (n50 tai q50) 50 Pa paine-erolla mitattuna määritellään standardin SFS-EN13829 mukaan. Ilmatiiviyden mittaus suoritetaan siten, että rakennukseen tarkoituksellisesti ilmanvaihtoa varten tehdyt aukot (ilmanvaihtokoneen tulo- ja poistoilmakanavat, korvausilmaventtiilit), tulisijat ja hormit suljetaan tiiviisti teippaamalla tai muulla luotettavalla tavalla. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun tiiviysmittaus tehdään jo rakennusvaiheessa, jolloin mahdolliset vuotokohdat pystytään vielä tiivistämään ennen pintarakenteiden asennusta.

Paine-eromittaus

Merkkisavut

Sisäilmamittaukset (Mikrobi, TVOC, CO2, Rh+, °C, NH3, O3, Hiukkaset, Kosteus)