Hiilijalanjälki

Vihreistä arvoista kilpailuetu

Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen vaikuttavat ympäristönsuojelun kannalta ennen kaikkea kiinteistön tai yrityksen kasvihuonekaasupäästöihin. Kasvihuonepäästöt ovat merkittävin ihmisen toiminnasta aiheutuva syy ilmastonmuutoksen voimistumiseen, jota pidetään yhtenä aikamme pahimmista ympäristöuhista. Täsmällisimmän tiedon yrityksen toiminnan ympäristövaikutuksista ja niiden kehityksestä, kun hiilijalanjäljen lisäksi lasketaan myös ”energiajalanjälki”, eli energian ominaiskulutus. Ympäristön kannalta suotuisassa kehityksessä molempien tulisi pienentyä.

Hiilijalanjälkitietojen hyödyt mm: Vihreistä arvoista kilpailuetu
- mittarit antaa vertailukelpoista tietoa yrityksen päästökehityksestä
- laskenta paljastaa piileviä kustannuksia ja antaa työkalun niiden hallintaan
- toimii ulkoisessa kuin sisäisessäkin viestinnässä kuvaamaan yrityksen ympäristövaikutusten toimia
- yhdistettynä energiajalanjälkeen antaa kattavan kuvan ympäristönsuojelutoimien vaikuttavuudesta
- mahdollistaa eri toimien kustannustehokkuuden vertailun ympäristönsuojelunäkökulmasta

Hiilijalanjäljessä eri kasvihuonekaasut, joista hiilidioksidi on tärkein, muutetaan ns. hiilidioksidiekvivalenteiksi ja lasketaan sen perusteella kiinteistön tai yrityksen hiilidioksidipäästö valittua yksikköä kohde. Hiilijalanjälki on käytännössä sama kuin hiilen ominaispäästö. Kiinteistössä yksikkö on tyypillisesti m2 tai m3, mutta esim. palveluyrityksessä hiilijalanjälki voi olla hyödyllistä laskea esim. tiettyä palveluyksikköä kohti. Myös taloutta kuvaavien muuttujien käyttäminen hiilijalanjäljen laskennassa antaa hyödyllistä tietoa yrityksen ympäristövaikutusten kehityksestä esim. hiilijalanjälki liikevaihtoa kohden.