Energiakatselmukset

Toimiva ja taloudellinen kiinteistö

Palvelujen keskiössä asiakas
Olemme auttamassa tarjouksen teosta lähtien aina tukihakemuksiin saakka. Katselmoinneissa vasta hyödyt tulevat esiin, kun ongelmakohteet paljastuvat ja pienillä säädöillä saadaan kiinteistö toimivammaksi sekä määräajoin tarkistamalla tilanteen saavutamme tavoitetason.

Miksi yhteenliittymä
Yhteenliittymän lähtökohtana on asiakkaalle tarjottavat laajat palvelut, jotka löytytyvät "saman katon alta" kustannustehokkaasti. Tässä kahdeksan yritysten yhteenliittymässä olemme varteenotettava toimija markkinoilla. Saamme resursseja haastaviin ja laajoihin hankkeisiin tarvittaessa myös laajan verkoston kautta. Kaikilla henkilöillä on huomattava ammattitaito ja pitkä alankokemus kiinteistöteknillisistä asioista.

SÄÄSTÖ: energiankäyttökuluja lupaamme pienentää jopa 10-30%
SÄÄSTÖTAKUU: otamme myös vastuun säästötavoitteesta
LAATU: ammattitaidolla ja kokemuksella selkeästi enemmän tietoa kiinteistöstä
SEURANTAMITTARIT: kehittämämme mittarit teknillisille laitteistoille
OPTIMOINTI: kiinteistön käytön optimoimisen järjestelmä käytössä
KUNTOTUTKIMUS: analysoi kiinteistön energiataloudellisen tilan ja tekniset järjestelmät
KIINTEISTÖPASSI: parantaa käyttäjätyytyväisyyttä ja selvittää sisäilmaston tilaa
UUSIUTUVA ENERGIA: selvitämme hyödyntämisen mahdollisuudet
PÄÄSTÖT: auttaa selvittämään vihreä arvot ja vähentämään ympäristökuormitusta
HIILIJALANJÄLKI: yrityksen kilpailuetu, toimiva kiinteistö

Energiakatselmus
Energiakatselmuksessa analysoidaan kiinteistön kokonaisenergian käyttö ja selvitetään energiansäästöpotentiaali. Ehdotettavista säästötoimenpiteistä esitetään kannattavuuslaskelmat ja säästöinvestointien takaisinmaksuajat. Energiakatselmus perustuu toteutusajankohdan tuotanto-, energiankulutus- ja käyttötietoihin. Tavoitteena on liittää energiakatselmus tiiviisti kiinteistön muihin toimintaprosesseihin niin, että syntyy työkalu, joka palvelee kiinteistöä myöhemmin energiatehokkuuden jatkuvassa seurannassa ja ylläpidossa. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee palvelu-, teollisuus- ja energia-alan energiakatselmusten toteutusta 40-60 %.