Energia

Energiatehokas kiinteistö


Energiakatselmuksien avulla analysoidaan katselmuskohteiden kokonaisenergian käyttö, selvitetään energiansäästöpotentiaali ja esitetään ehdotettavat säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen.

Vihreistä arvoista kilpailuetu ja viestintään positiivisyys. Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen,
toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy

Lämpökuvaus on rakenteita rikkomaton ja nopea tapa tutkia kiinteistön mahdolliset rakenteelliset vauriot tai sen järjestelmien puutteet. Lämpövuodot aiheuttavat rakennuksissa paitsi energianhukkaa myös monenlaisia ongelmia, kuten kosteuden tiivistymistä rakenteisiin.
Kiinteistöjen ulkovaipan ilmanpitävyys on rakennuksen lämmitysenergiankulutuksen kannalta merkittävä tekijä. Rakennuksen vaipan eri puolille syntyy paine-eroja, jotka johtavat energiakulutukseen ja sisäilmaongelmiin.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. Sertifioidun rakennuksen elinkaarikustannukset saadaan tavanomaista pienemmiksi LEED järjestelmässä. Järjestelmää käyttämällä säästetään energiaa ja tuotetaan vähemmän kasvihuonepäästöjä Kiinteistön viihtyvyyteen ja ympäristön terveellisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.