Arvomaailma

Arvomailmamme ja toimintatapamme

Terveys ja hyvinvointi

Panostamme ratkaisuihin, jotka edesauttavat ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Haluamme tarjota parempaa sisäilmaa ja energiaratkaisuja siellä missä ihmiset ovat esim. työssä, velvollisuuksissa, hoidossa ja vapaa-aikana.

Yhteistyö

Työnteon pitää olla mielekästä ja hauskaa. Opimme toisiltamme kannustavalla tavalla, kuuntelemme asiakkaitamme, jaamme tietoa ja osallistumme koulutuksiin. Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme hyviä liiketoimintatapoja ja arvoja, jotka käyvät yksiin omiemme kanssa.

Tuloksellisuus

Keskitymme tuottamaan laadukkaita asiantuntijapalveluja, liiketoimintamme on tuloksellista, mikä palvelee kaikkien etuja.Luomme asiakkaille kokonaisvaltaisia järjestelmiä, joista hyötyvät kumpikin osapuoli. Teemme työn laadukkaasti standardiemme ja sopimusten mukaisesti kerralla kuntoon.

Rehellisyys

Keskustelemme avoimesti ja rakentavasti asiakkaan kanssa. Tämä auttaa meitä ymmärtämään paremmin toisiamme ja asiakasta sekä kehittymään yksilöinä ja organisaationa. Tarjoamme koulutusta ja tietoa yhteiskuntavastuun mukaisesti asiakkaidemme käyttöön.

Rohkeus ja kehittyminen

Kannustamme itseämme ammattilaisina ja ihmisinä. Uskallamme ottaa vastuuta ja tartumme rohkeasti vaativiin tehtäviin epäonnistumista pelkäämättä. Kannustamme luomaan kannattavaa liiketoimintaa uusista ideoista. Seuraamme aktiivisesti alan kehitystä ja vahvistamme omaa ammattitaitoamme.

Toimintatapa

Energiakonsultit Oy:n toiminta perustuu arvoihin ja laatukäsikirjaan sekä luottamuksellisiin asiakassuhteisiin. Tavoitteena on avoin ja välitön toimintamalli asiakkaan kanssa. Perusasiana on korkea tekninen osaaminen ja ammattitaito. Yrityksemme henkilöstön käytössä on alaa koskevat säädökset, standardit ja tekniset ohjeet. Käytössämme on tarvittavat mittauslaitteet ja välineet joiden avulla asianmukainen testaus- ja tarkastustyö voidaan suorittaa ja joka mahdollistaa luotettavan dokumentaation antamisen asiakkaalle. Annamme kaikista tarkastuksista tarkastuspöytäkirjan. Yrityksen organisaatio ja toimintatavat ovat rakennettu siten, että vastuu on jaettu laajasti. Eri työvaiheiden asiantuntija vastaa ja raportoi omasta osakokonaisuudestaan. Tavoitteenamme on pitkäaikainen asiakassuhde ja yhteistyökumppanuus. Arvojemme mukaisesti noudatamme toiminnassamme lakeja ja säädöksiä. Emme missään tapauksessa käytä harmaata työvoimaa. Projektin lopullista laatua seurataan myös asiakaspalautteen avulla..